A propos

Bienvenue chez Relais européen !

Relais européen est un organisme qui prend en charge
toute sorte de traductions, écrites ou orales, du français vers le polonais et à l’envers.
De plus, Relais européen aidera tous ceux qui souhaitent mettre en place des échanges entre citoyens de deux pays différents. Nous intervenons surtout pour la France et la Pologne, mais pas uniquement. Jumelages, échanges scolaires, débats, échanges de savoir-faire, voyages de découverte, découvertes de cultures réciproques, cours de langues française et polonaise.
Voilà ce que peut faire pour vous le Relais européen !

Witajcie na stronie Łącznika europejskiego !

Łącznik to jednoosobowa firma, która zajmuje się wszelkiego rodzaju tłumaczeniami, czy to pisemnymi, czy to ustnymi, z języka francuskiego na polski i na odwrót. Oprócz tego, Łącznik pomoże wszystkim tym, którzy chcą organizować wymiany między obywatelami rożnych krajów, przede wszystkim Francji i Polski, lecz nietylko. Miasta partnerskie, wymiany między-szkolne, debaty, wymiany doświadczeń, podróże, wzajemne poznawanie kultur i lekcje języka francuskiego i polskiego, oto do czego przyda Wam się Łącznik europejski !