Uncategorized

Szlak serów kozich w regionie Poitou-Charentes

Producenci koziego sera przyjmują entuzjastów na swoich gospodarstwach. Istniejący od 1994 roku szlak serów kozich liczy dziś 42 przystanki : serowarnie, hodowle kóz, mleczarnie, gospodarstwa rodzinne, ale także muzeum koziego sera, czy też zajazdy, w których można posmakować potraw z koziego mięsa.
Poza samym szlakiem, stowarzyszenie promujące kozie sery w Poitou Charentes zajmuje się również organizowaniem imprez tematycznych (święto sera, dni smaku), proponuje szkolenia dla młodzieży na temat hodowli kóz i wytwarzania sera, stara się kojarzyć producentów z przedstawicielami innych zawodów (restauratorzy, piekarze), oraz opracowuje nowe przepisy na potrawy z koziny, a takżę wydaje książki kucharskie.

Wyjazd studyjny do regionu Poitou Charentes może być wspaniałą okazją do zwiedzenia licznych rodzinnych gospodarstw serowarskich, obserwacji wszystkich etapów tworzenia sera, wymiany doświadczeń z tamtejszymi serowarami, jak i lepszego poznania struktury rynku sera koziego.

Sery : Chabichou, Mothais sur feuille, cendré. Nocleg w gospodarstwie agroturystycznym La Grange Madame w miejscowości Vasles.

Par défaut